Thuisgevoel - SHML Weert

Ga naar de inhoud

Thuisgevoel

Wat betekent ‘thuis’ precies? Welke elementen bepalen dit en  welke rol spelen woningcorporaties hierin? Het KWH deed grootschalig  onderzoek onder huurders om hier een concreter beeld van te krijgen. Ter  ere van haar 25-jarig jubileum bood zij de corporatiesector begin juni  het rapport ‘Voelt hurend Nederland zich thuis?’ aan.
    Thuisgevoel niet vanzelfsprekend             
         
Overlast door buren of een wijk waar mensen zich niet met elkaar  verbonden voelen. Dat heeft, net als de kwaliteit van de woning, invloed  op het thuisgevoel. Mensen die blij zijn met hun buurt, zijn volgens de  onderzoekers ook sneller tevreden met hun woning.
 
Veilige buurt? Dan eerder thuisgevoel
 
Van degenen die zich veilig voelen in hun buurt en blij zijn met hun  woning, geeft 91 procent aan zich thuis te voelen. Is er sprake van een  fijne woning maar wordt de omgeving als onveilig ervaren? Dan valt dit  percentage terug naar 62 procent.
 
Corporaties verantwoordelijk voor leefbaarheid
 
Bijna de helft van de ondervraagden (44 procent) stelt dat  corporaties een goed thuisgevoel kunnen realiseren door te blijven  inzetten op betaalbare en goed onderhouden woningen. Meer dan een kwart  (26 procent) vindt dat corporaties moeten zorgen voor een leefbare  buurt.
 
Voldoende ruimte gewenst
 
Ruim de helft van de ondervraagden wil een woning waar je lekker  buiten kunt zitten, op het balkon of in de tuin. Gezinnen willen ook  binnenshuis voldoende ruimte hebben.
 
Niet passend bij levensfase
 
Opmerkelijk is volgens KWH dat een significant deel van de huurders  aangeeft in een woning te wonen die niet past bij hun levensfase. Dit  speelt met name bij gezinnen met thuiswonende kinderen.
 
Thuisgevoel bij jonge alleenstaande onder druk
 
Bij jonge alleenstaande ouders staat volgens KWH het thuisgevoel nog  meer onder druk. Zij geven aan zich onveilig te voelen, vaak overlast te  ervaren van buren en het gevoel te hebben niet goed voor hun kinderen  te kunnen zorgen.
 
Betere doorstroming nodig
 
Deze groep geeft ook het vaakst aan dat hun huurwoning niet aansluit  op hun levensfase. Van de alleenstaande ouders die een flat huren, vindt  zelfs 69 procent dat de woning niet past bij hun levensfase.  Woningcorporaties zouden daarom de doorstroming beter op gang moeten  krijgen, stelt het KWH.
 
Nieuwe buren belangrijk
 
Ook in kleinere gemeenten voelen huurders zich soms niet thuis; dat  is geen grootstedelijk fenomeen. Huurders zijn kritisch op nieuwe buren  en vinden het belangrijk dat nieuwe bewoners passen bij de wijk. KWH  concludeert dan ook dat woningcorporaties bij het toekennen van  huurwoningen hierop moeten letten.
  
  
INFO

6001CL Weert.
Langpoort 7a
info@shmlweert.nl
tel: 0495-543858.
www.shmlweert.nl

Copyright2020@shmlweert.nl
Ons kantoor
Terug naar de inhoud