Servicekosten - SHML Weert

Ga naar de inhoud

Servicekosten


Servicekosten zijn kosten die de verhuurder in rekening mag  brengen voor diensten en activiteiten die hij aan de huurders levert.  Als de verhuurder de rekeningen betaalt voor gas, water en elektra, de  woonruimte heeft gemeubileerd, onderhoud doet dat wettelijk voor  rekening van de huurder is of het trappenhuis schoonmaakt, mag hij de  kosten van deze ’service’ aan de huurder doorberekenen. De kosten  behoren werkelijk door de verhuurder te zijn gemaakt en dienen redelijk  te zijn om te mogen worden doorberekend.
 
Meest voorkomende servicekosten
 
De verhuurder mag alleen servicekosten in rekening brengen voor  leveringen en diensten die hij zelf eerst betaalt en daarna verrekent  met de huurder(s). De meest voorkomende servicekosten zijn:
 
 • schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten in een flat of appartementencomples;
 • elektriciteit gemeenschappelijke ruimten;
 • verwarming van woningen (als er blokverwarming is in het wooncomplex);
 • onderhoud dat eigenlijk voor rekening van de huurder is (de ‘kleine  herstellingen’), bijvoorbeeld ontstoppen binnenriolering, onderhoud aan  geiser of boiler, schoorsteenvegen en dakgoten schoonmaken. De  verhuurder mag de kosten hiervan alleen doorberekenen als de huurder  deze klusjes ook zelf zou kunnen doen;
 • glasverzekering;
 • kosten van de huismeester, voor zover die taken verricht die in het belang zijn van de huurder;
 • btw over service waarvoor de verhuurder ook btw heeft moeten betalen;
 • administratiekosten.
 
Onderdeel van kale huuprijs
 
Zaken waarvoor de huurder al huur betaalt, mogen niet ook nog als  servicekosten in rekening worden gebracht. Dan zou er namelijk tweemaal  voor hetzelfde worden betaald. Het is dus belangrijk om te weten wat  onderdeel is van de kale huurprijs. Dat is in ieder geval:
 
 • het verhuurdersonderhoud, waaronder onderhoud aan lift, hydrofoor, stortkoker en overige mechanische installaties;
 • aanleg van gemeenschappelijke groenvoorzieningen;
 • openbaar toegankelijke parkeerplaatsen en bestratingen;
 • schade door vernielingen in gemeenschappelijke ruimten;
 • het eigenarendeel van de onroerendezaakbelasting (ozb) en het rioolrecht;
 • de premie voor de opstalverzekering;
 • beheer en administratiekosten van de woonruimte;
 • de kosten van de huismeester, voor zover diens taken in het belang zijn van de verhuurder.
 
INFO

6001CL Weert.
Langpoort 7a
info@shmlweert.nl
tel: 0495-543858.
www.shmlweert.nl

Copyright2020@shmlweert.nl
Ons kantoor
Terug naar de inhoud