Bewonerscommissies - SHML Weert

Ga naar de inhoud

Bewonerscommissies

Bewonerscommissies
Bewonerscommissies
Een groot aantal Bewonerscommissies zijn  aangesloten bij de Huurdersbelangen Weert.
Wilt u ook een bewonerscommissie in uw complex oprichten?
Neem dan contact op met ons secretariaat.
Bewonerscommissies
SHML helpt met het oprichten van een bewonerscommissie. Een bewonerscommissie die samengesteld wordt uit huurders van een complex en die worden geholpen door SHML.

Wat is een bewonerscommissie of huurdersorganisatie?
Een huurdersorganisatie is een vereniging of stichting:die de  belangen van huurders behartigt;die de huurders op de hoogte houdt van  haar activiteiten en hen betrekt bij haar standpuntbepaling;die eenmaal  per jaar een bijeenkomst voor de huurders organiseert, waarin zij  verantwoording aflegt over haar activiteiten en haar plannen;waarvan de  huurders die zij vertegenwoordigt, lid kunnen worden.
Een bewonerscommissie is een commissie van bewoners van huurwoningen in  een complex . Zij is geen vereniging of  stichting, en kent geen leden. Een bewonerscommissie is een  commissie, waarvan het bestuur uit huurders bestaat en door huurders  wordt gekozen;die de huurders op de hoogte houdt van haar activiteiten  en hen betrekt bij haar standpuntbepaling;die minimaal eenmaal per jaar  een bijeenkomst voor de huurders organiseert, waarin zij verantwoording  aflegt over haar activiteiten en haar plannen.

Welke rechten hebben huurdersorganisaties en bewonerscommissies?
Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben de volgende rechten;  informatierecht, overlegrecht, adviesrecht en agenderingsrecht.  Daarnaast hebben de huurdersorganisaties ook instemmingsrecht over het  servicekostenbeleid en recht op een kostenvergoeding. Bewonerscommissies  hebben iets minder rechten dan huurdersorganisaties. Zij mogen niet  meepraten over algemene plannen, maar alleen over specifieke plannen  voor hun wooncomplex.

                              
> CP Agneshof                  >BC  Exedra State
>BC Geertenhof                >BC  Hubertus & Joris
>BC  Hushoven                  >BC Kastanjehof
>BC Kuijperflat                   >BC Nedermazehof
>BC  Oranjeflat                  >BC Pales
>BC Pius X Hof                   >BC Poort van Limburg   BC.St.Louis                        >BC Willem de Zwijger
>BC Willem Litjenshof     >BC de Wijngaard         
>BC Zilvermeeuw             >BC Zuyderborgh                       
Als beloning voor het werk dat de bestuurders van een Bewonerscommissie doen voor hun medebewoners, organiseert SHML eens in het jaar de Huurdersdag.

Op deze middag worden de bestuurders verwend. Er wordt een mooi programma aangeboden afgesloten met lekker eten.
De planning hiervan is  pp 15 oktober 2021.

                     
                            AGENDA
Agenda bijeenkomst Bewonerscommissie met SHML
 klik op   > lees meer. De bijeenkomsten in maart en april 2021
zijn geannuleerd ivm corona.

 Nieuwe Bewonerscommissies.
Een nieuwe bewonerscommissie vanaf 1 januari 2021
De BC Pales in Weert. Officieel vanaf12-07-2021
Van Harte welkom.

Belangrijke gegevens
Er zijn  nogal wat  gegevens die van belang zijn voor de Bewonerscommissies.
Lees hierover meer en klik op de regel, die u wilt lezen.

Agenda Bewonerscommissie  (inpdf bestand)
Oprichtingsverklaring (t/m dec2020)


Samenwerking / Advies /hulp
Nauwe samenwerking met diverse Organisaties en zorgen dat je je lekker voelt in eigen huis
                                                  
                                            uitgave april 2021: lees meer
                                             uitgave okt 2020   : lees meer
                                             uitgave april 2020: lees meer
                                             uitgave okt 2019:    lees meer
                                             
Huurdersbelang
In samenwerking met de drie andere Huurdersorganisaties wordt het Huurdersbelang twee keer per jaar uitgegeven.
Ook u kunt post insturen voor in het Huurdersbelang. Stuurt u de post naar secretariaat@shmlweert.nl.


INFO

6001CL Weert
Langpoort 7a
info@shmlweert.nl
tel: 0495-543858.
www.shmlweert.nl

Copyright2020@shmlweert.nl
Ons kantoor
Terug naar de inhoud