SHML Weert

Ga naar de inhoud
                            Doe mee en vul de enquete in..........help ons met uw mening
Stichting Huurdersbelangen Midden Limburg
6001CL Weert, Langpoort 7A             T: (0495) 543858 / (0495) 223119      
Algemene informatie:     E: info@shmlweert.nl                Informatie voor het secretariaat:       E: secretariaat@shmlweert.nl
Ons Kantoor
Ons kantoor ligt in het Centrum van Weert aan de
Langpoort 7a en is vanuit alle richtingen heel makkelijk
te bereiken.
Parkeren is mogelijk op de Wilhelminasingel of Emmasingel of in de Parkeergarage Stadhuis.
Let op!!!
Vanaf  dinsdag 20 oktober 2020 zijn wij vanwege het corona virus GESLOTEN t/m 15 november 2020.
                        Nieuw Logo
Huurdersbelangen Weert heeft vanaf
1 september 2020 een nieuw logo, dat
ontworpen is door Buro Anne Halfers uit Weert.

Folder Gebiedsvisie Keent Moesel
Lees alles over de Gebiedsvisie Keent Moesel en kijk
even in de rubriek "Nieuws".
"Samen bouwen aan prettig huren."
Woongebieden
Waarom een huurdersbelangen stichting of -vereniging?
De Nederlandse wet verplicht verhuurders om met hun huurders te  praten over allerlei belangrijke zaken.Daarbij moet u denken aan de  jaarlijkse huurverhoging, de huurovereenkomst, de gang van zaken bij  onderhoud en woningverbetering, sloop, nieuwbouw, leefbaarheid enz.
Samengevat dus over zaken van beleid en beheer die de woningen en de  woonomgeving betreffen, waarin de Stichting Huurdersbelangen Midden Limburg  gelegenheid heeft op basis van gelijkwaardigheid over deze zaken te  adviseren, mede invulling te geven aan de beleidsmatige en inhoudelijke  voorbereiding en de uitvoering hiervan.
De Stichting Huurdersbelangen Midden Limburg zal namens de huurders met  Woningcorporatie Wonen Limburg het overleg over deze (en nog veel meer)  onderwerpen voeren.

Sinds 1 december 1998 is er een wet die dit overleg  regelt: de “overlegwet”

De belangrijkste bepalingen uit deze wet zijn: Huurdersorganisaties  hebben het recht op informatie over het beleid van de verhuurder.  Huurdersorganisaties hebben het recht om gekwalificeerd advies uit te  brengen bij wijzigingen van dit beleid. Op zo’n Advies moet de  verhuurder spoedig een beargumenteerde reactie geven. Deze rechten  gelden voor huurdersorganisaties die de huurders ook vertegenwoordigen  en dus representatief zijn.
Verhuurders zijn verplicht de meeste van de redelijkerwijs  noodzakelijke kosten van de huurdersorganisatie te dragen.  Woningcorporatie Wonen Limburg en Stichting Huurdersbelangen Midden Limburg leggen  duidelijk in een samenwerkingsovereenkomst vast welke invloed de  Stichting Huurdersbelangen heeft op het beleid van Wonen Limburg.
Samen met de andere Huurdersorganisaties in onze regio die zaken doen met Wonen Limburg.
Samenwerking
Wij werken nauw samen met de overige drie Huurders Organisaties,SHMR Roermond, HVNL Noord lImburg, SHZL  Zuid Limburg, de Stichting Huurdersraad Wonen Limburg, Wonen Limburg en de Gemeenten Weert en Nederweert.
Organisatie
Wat doet SHML Weert?

Wij komen voor uw huurdersrechten op!
Zowel op huurders- als beleidsniveau, met Wonen Limburg en gemeente Weert en Nederweert in de prestatie afspraken.
Wij bekijken of een klacht en/of de afwijzing van verhuurder, terecht of  onterecht is en proberen (indien mogelijk) hierin te bemiddelen. Men kan bij  SHML: Weert terecht voor zowel hulp als informatie.
Voor adres en openingstijden inloopspreekuur  zie onze contactpagina:

Soms wordt ons de vraag gesteld: “Wat doet de huurdersorganisatie voor mij?
”Kort gezegd kunnen we stellen dat we iets duidelijk moeten maken.  Want we kunnen ons soms wel eens voorstellen dat het voor leken niet  altijd duidelijk is wat wij doen.
Uw huurdersorganisatie voert overleg met de bestuurders van Wonen Limburg en indien nodig met de gemeente.
Verhuurders zijn wettelijk verplicht om overleg te plegen met de  huurdersorganisaties, over slopen en bouwen van woningen, de jaarlijkse  huurverhoging, het veranderen van het huurcontract en nog vele andere  zaken. Het is niet gemakkelijk om alle huurders bijeen te roepen als  verhuurder iets wil wijzigen. Daarom is er de huurdersorganisatie, zodat  u uw stem via deze organisatie kunt laten horen.
De stichting maakt geen deel uit van Wonen Limburg. Laat van u horen! Direct naar Wonen Limburg of via ons.
INFO

6001CL Weert.
Langpoort 7a
info@shmlweert.nl
tel: 0495-543858.
www.shmlweert.nl

Copyright2020@shmlweert.nl
Ons kantoor
Terug naar de inhoud