Huurdersbelangen Weert

Ga naar de inhoud
Samenwerking
een goed thuisgevoel krijgen
        Huurdersbelangen Weert         
  (Stichting huurdersbelangen Midden Limburg)
                  6001CL Langpoort 7a      
T: (0495) 543858 / (0495-223119                                                  Algemene informatie:              
                          E : info@shmlweert.nl    
                    Informatie voor het secretariaat:
                    E: secretariaat@shmlweert.nl                                                                                        


     
          
     Ons Kantoor
Ons kantoor ligt in het Centrum van Weert aan de Langpoort 7a en is vanuit alle richtingen heel makkelijk te bereiken. Parkeren is mogelijk op de Wilhelminasingel of Emmasingel of in de Parkeergarage Stadhuis.
We zijn bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur.
Ook telefonisch bereikbaar op de vaste nummers 0495-543858 of 0495-223119.

Geopend vanaf 3 januari 2022.

Ons kantoor is weer geopend.
We houden ons aan de afspraken ivm corona.
Handen reinigen, mondkapje dragen en 1.5 meter afstand
en intekenen bij uw bezoek.
Ook kunt u een afspraak maken met ons.
"Samen bouwen aan prettig huren."
Woongebieden
Waarom een huurdersbelangen stichting of -vereniging?
De Nederlandse wet verplicht verhuurders om met hun huurders te  praten over allerlei belangrijke zaken.Daarbij moet u denken aan de  jaarlijkse huurverhoging, de huurovereenkomst, de gang van zaken bij  onderhoud en woningverbetering, sloop, nieuwbouw, leefbaarheid enz.
Samengevat dus over zaken van beleid en beheer die de woningen en de  woonomgeving betreffen, waarin de Huurdersbelangen Weert, gelegenheid heeft op basis van gelijkwaardigheid over deze zaken te  adviseren, mede invulling te geven aan de beleidsmatige en inhoudelijke  voorbereiding en de uitvoering hiervan.
De Huurdersbelnagne weert zal namens de huurders met  Woningcorporatie Wonen Limburg het overleg over deze (en nog veel meer)  onderwerpen voeren.

Sinds 1 december 1998 is er een wet die dit overleg  regelt: de “overlegwet”

De belangrijkste bepalingen uit deze wet zijn: Huurdersorganisaties  hebben het recht op informatie over het beleid van de verhuurder.  Huurdersorganisaties hebben het recht om gekwalificeerd advies uit te  brengen bij wijzigingen van dit beleid. Op zo’n Advies moet de  verhuurder spoedig een beargumenteerde reactie geven. Deze rechten  gelden voor huurdersorganisaties die de huurders ook vertegenwoordigen  en dus representatief zijn.
Verhuurders zijn verplicht de meeste van de redelijkerwijs  noodzakelijke kosten van de huurdersorganisatie te dragen.  Woningcorporatie Wonen Limburg en Huurdersbelangen Weert leggen  duidelijk in een samenwerkingsovereenkomst vast welke invloed de  Stichting Huurdersbelangen heeft op het beleid van Wonen Limburg.
Samen met de andere Huurdersorganisaties in onze regio die zaken doen met Wonen Limburg.
Samenwerking
Wij werken nauw samen met de overige drie Huurders Organisaties,SHMR Roermond, HVNL Noord lImburg, SHZL  Zuid Limburg, de Stichting Huurdersraad Wonen Limburg, Wonen Limburg en de Gemeenten Weert en Nederweert.
Organisatie
Wat doet Huurdersbelangen Weert?

Wij komen voor uw huurdersrechten op!
Zowel op huurders- als beleidsniveau, met Wonen Limburg en gemeente Weert en Nederweert in de prestatie afspraken.
Wij bekijken of een klacht en/of de afwijzing van verhuurder, terecht of  onterecht is en proberen (indien mogelijk) hierin te bemiddelen. Men kan bij de Huurdersbelangen Weert terecht voor zowel hulp als informatie.
Voor adres en openingstijden inloopspreekuur  zie onze contactpagina:

Soms wordt ons de vraag gesteld: “Wat doet de huurdersorganisatie voor mij?
”Kort gezegd kunnen we stellen dat we iets duidelijk moeten maken.  Want we kunnen ons soms wel eens voorstellen dat het voor leken niet  altijd duidelijk is wat wij doen.
Uw huurdersorganisatie voert overleg met de bestuurders van Wonen Limburg en indien nodig met de gemeente.
Verhuurders zijn wettelijk verplicht om overleg te plegen met de  huurdersorganisaties, over slopen en bouwen van woningen, de jaarlijkse  huurverhoging, het veranderen van het huurcontract en nog vele andere  zaken. Het is niet gemakkelijk om alle huurders bijeen te roepen als  verhuurder iets wil wijzigen. Daarom is er de huurdersorganisatie, zodat  u uw stem via deze organisatie kunt laten horen.
De stichting maakt geen deel uit van Wonen Limburg. Laat van u horen! Direct naar Wonen Limburg of via ons.
Huurdersblad : "Huurdersbelang".

Dit blad is bestemd voor alle huurders van Wonen Limburg en dat zijn er bijna 27000.
In dit blad staat informatie die voor alle huurders van toepassing is.
Ook huurders kunnen hun woordje kwijt en dit hierin laten zetten.
Heeft U informatie of iets anders en u wilt dat geplaatst hebben in het Huurdersbelang,
kijk dan in de rubriek Redactie Huurdersbelang en lees daar wat U moet doen.
Doe mee en laat u horen!!!!!   Veels succes.


Hoe bespaar ik energie?
Wilt u meer weten over energie besparing,
klik dan op lees >meer
Brochure Binnenonderhoud en Renovatie
Nieuw!!!     klik op> lees meer
 Stichting Huurdersraad Wonen Limburg.

Huurdersbelangen Weert is vertegenwoordigt in de Huurdersraad Wonen Limburg, door twee medewerkers.
In het DB als penningmeester en Raadslid Ton Doensen en ook Raadslid Leon Bouwels.
Reserve Raadslid is Frits Aspers.
INFO

6001CL Weert
Langpoort 7a
info@shmlweert.nl
tel: 0495-543858.
www.shmlweert.nl

Copyright2020@shmlweert.nl
Ons kantoor
Terug naar de inhoud